Dożynki gminno-powiatowe w Gołaczewach 2011

Utworzono: wtorek, 30 sierpień 2011

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalisia ostro przygotowały się do tej uroczystości. Niecały tydzień przed świętem rozpoczęły się przygotowania. Rozpoczęła się budowa wieńca dożynkowego, w którą zaangażowały się prawie wszystkie członkinie koła.

Równocześnie był przygotowywany wóz drabiniasty, którego właściciel, pan Marian Banyś, zadbał by pojazd był sprawny i wyglądał stosownie do okoliczności. W obydwu pracach zarówno przy wieńcu jak i przy strojeniu fury pomagały dzieci.  Być może rośnie nam nowe pokolenie KGW. Wyjazd na dożynki dość zaczął się dość wcześnie honorowym przejazdem przez Kaliś, którego mieszkańcy tłumnie wyszli na ulice wiwatując korowodowi, który ze śpiewem na ustach "Kalisianka" zmierzał na dożynki. Uroczysty orszak wyruszył na swój pierwszy pokaz. Oczywiście nie zabrakło wśród przedstawicieli Kalisia naszego sołtysa pana Piotra Żuchowicza.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Gołaczewach, którą celebrował ks. biskup Piotr Skucha. Przybyłe delegacje dożynkowe ofiarowały dary dla powodzian. Proboszcz gołaczewski ks. Aleksander Witkowski przekazał dary potrzebującym, głównie mieszkańcom Słupiec, dla których nasza parafia zaoferowała pomoc       w 2010 r.

Po zakończonej liturgii tradycyjny korowód dożynkowy, prowadzony przez orkiestrę dętą z Zarzecza, wspomaganą przez muzyków z Olkusza, skierował sie w stronę boiska przy szkole w Gołaczewach. Tam gości powitali gospodarze dożynek starosta olkuski Jerzy Kwasniewski i burmistrz Wolbromia Jan Łaksa. Dziękując organizatorom za piękne przyjęcie oraz wszystkim rolnikom za ich całoroczny trud symbolicznie podzielili i rozdali chleb, przyniesiony przez starostów dożynek - rolników z Gołaczew Martę Rdest i Konrada Domagałę. Głos zabrał również gość specjalny dożynek sołtys wsi Słupiec Krzysztof Partykuła, który w imieniu mieszkańców swojej miejscowości dziękował gorąco sołectwom z naszej gminy za wsparcie i pomoc po ubiegłorocznej powodzi. W trakcie festynu dożynkowego ogłoszono wyniki przeglądu wieńców, a za najpiękniejsze komisja oceniająca uznała dzieła przygotowane przez KGW z Gołaczew, Kwaśniowa Dolnego i Braciejówki, z zastrzeżeniem, że wybór był praktycznie niewykonalny, bowiem wszystkie wieńce były wspaniałe, pomysłowe i pochłonęły mnóstwo pracy podczas przygotowania. Wszystkie zatem zostały nagrodzone jednakowymi nagrodami, przygotowanymi przez Starostwo. W przeprowadzonym wśród publiczności plebiscycie na najpiękniejszy wieniec wyróżniony zaś został dyplomem i pucharem wieniec z Dłużca, a nagrodę za przygotowanie wieńca w kształcie gołaczewskiego kościoła odebrali jego twórcy, reprezentujący gospodarzy. W trakcie imprezy rozstrzygnięto również zorganizowany przez Starostwo Powiatowe konkursy: na Sołtysa Roku 2011, do którego nie zgłosili się sołtysi z naszej gminy oraz na Estetyczną i ekologiczną zagrodę Powiatu olkuskiego i Ekologiczne i estetyczne zagospodarowanie terenu.

Panie z KGW z Kalisia wpisały się do księgi pamiątkowej szkoły w Gołaczewach z wyrazami podziękowania i wszelkiej pomyślności. Placówka terenowa KRUS w Wolbromiu zorganizowała konkurs, "Rolniku, stosuj do woli BHP na roli", którego celem było przedstawienie za pomocą kukieł zagrożeń bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Konkurs adresowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu olkuskiego. KGW po raz kolejny wskazywały i przestrzegały przed lekceważeniem zasad bezpiecznej pracy. Członkinie Koła z Kalisia z przewodniczącą Barbarą Bąchór w wierszu  zalecają aby dbać o właściwy stan drabin w obejściu gospodarskim:


       "Gospodyni jaja zbierała i nogę złamała.

        O laboga, o laboga-boli Gospodynię noga.

        Jajka rozbite, noga złamana, drabina do poskładania.

        Gospodyni płacze, kura gdacze a Gospodarz w koło skacze,

        lamentuje, ręce załamuje i liczy straty-ich nie brakuje.

        Jaja rozbite, drabina złamana, Gospodyni do gipsu zapakowana.

        Lecz gdyby Gospodarz o sprzęty dbał, teraz Gospodyni by zbierać nie musiał.

        Drabina wystała dalej-jak trzeba,

        a Gospodyni rada dla Gospodarza upiekłaby piękny bochen chleba."


Zwróciły one również uwagę na przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. Podobną problematykę podjęły panie z KGW z Załęża pod przewodnictwem pani Renaty Ciuły oraz członkinie KGW z Gorenic z przewodniczącą Wiesławą Żak. Panie z KGW w Braciejówce pod przewodnictwem Marianny Stanek zwróciły uwagę w jednej ze swoich scenek na zapewnienie należytej opieki nad dziećmi w okresie wzmożonych prac w gospodarstwie rolnym. Praca przy rąbaniu drzewa może nieść duże niebezpieczeństwo, jeśli nie przestrzega się zasad BHP.

Stało się to pomysłem dal pań z KGW Łobzów wraz z przewodniczącą Henryką Rogal. Wszystkie zaprezentowane pomysłowe i starannie wykonane scenki dobitnie przemawiały do naszej wyobraźni, zwracały nam uwagę na pewne, czasem nie do końca uświadamiane sobie zagrożenia.


Serdeczne podziękowanie dla pana Mariana Banysia za udostępnienie wozu na dożynki składają członkinie KGW Kaliś. Mamy nadzieję, że za rok również pojedziemy tak pięknie przystrojonym wozem na kolejne dożynki.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

Najnowsze zdjęcia