Międzynarodowa konferencja archeologiczna w Wolbromiu

Utworzono: piątek, 28 wrzesień 2012

W dniach 25-28 września w wolbromskim Domu Kultury odbyła się międzynarodowa konferencja archeologiczna pt."European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3: cultures - environment - chronology". Jest ona zwieńczeniem 20 lat badań prowadzonych w jaskini Biśnik w Strzegowej w gminie Wolbrom przez grupę archeologów pod kierunkiem prof. Krzysztofa Cyrka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W konferencji uczestniczło ok. 80 naukowców z 12 krajów europejskich, którzy do 28 września wezmą udział w obradach i sesjach wyjazdowych po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji archeologicznej w Wolbromiu to również doskonała promocja gminy. Zdaniem prof. Krzysztofa Cyrka celem tej konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie zagadnień związanych z jaskinią Biśnik, która jest bardzo ważnym stanowiskiem, zarówno pod względem przyrodniczym, klimatycznym jak i kulturowym na tle innych podobnych stanowisk środkowego paleolitu Europy. Przypomnijmy, że w jaskini Biśnik znaleziono artefakty, czyli przedmioty wykonane przez człowieka, sprzed 300 tys. lat. Pewne jest, że jaskinię zamieszkiwał neandertalczyk. Nie jest wykluczone, że pierwszym mieszkańcem był nawet jeszcze dawniejszy przedstawiciel człowiekowatych, o którym wiadomo, że umiał posługiwać się ogniem.--Konferencja zorganizowana została przez: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut
Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i finansowana w ramach grantu badawczego "Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biśnik", przy wsparciu m.in. projektu badawczego "Ekumena" i Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Konferencja, której obrady odbywają w sali kinowej Domu Kultury, miała  charakter otwarty. Barierą jednak mógł okazać się język, bowiem wystąpienia i dyskusje prowadzone po angielsku. W otwarciu konferencji udział wzięła posłanka Lidia Gądek. Ponadto gminę reprezentują słynące z gościnności panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały posiłki dla gości z Europy.  

Biśnik to samotna skała wapienna położona na dnie suchej Doliny Wodącej w paśmie wzgórz Niegowonicko-Smoleńskich na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Teren ten leży w granicach administracyjnych wolbromskiej wsi Strzegowa na północnych rubieżach województwa małopolskiego, nieopodal ruin średniowiecznego zamku Smoleń. Stanowisko archeologiczne zajmuje wnętrze dwukomorowej Jaskini Biśnik, oraz obszar przed wejściem do niej, osłonięty z trzech stron przez skalne ściany, a od góry przez potężny nawis. Nazwa Jaskinia Biśnik, znajdująca się we wnętrzu skały o tej samej nazwie, użyta została po raz pierwszy przez prof. Krzysztofa Cyrka i pod takim określeniem funkcjonuje do dziś. Słowo biśnik pochodzi od słowiańskiej nazwy diabła - bies. Według krążących w okolicy legend, jaskinię uznaje się bowiem za wrota piekieł strzeżone przez samego czarta z jego wiernym psem.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

Najnowsze zdjęcia