Sołtys Roku 2013 wybrany

Utworzono: piątek, 23 sierpień 2013

Dziś w sali konferencyjnej olkuskiego starostwa zgromadziło się 73 sołtysów z naszego powiatu na finale konkursu pn. „Ekologiczne Sołectwo Powiatu Olkuskiego – Wybór Sołtysa Roku 2013”. Szefowie sołectw mieli za zadanie wybrać tegorocznego laureata spośród siedmiu przedstawionych kandydatur.

Kandydatów do tytułu wybrała dzień wcześniej ze wszystkich zgłoszonych Komisja Konkursowa w składzie: Henryk Kieca – wicestarosta , Zdzisław Słomski – radny powiatowy i członek Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Jan Książek – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz szefowie Lokalnych Grup Działania: Barbara Nowakowska-Mossór z LGD „Nad Białą Przemszą” oraz Łukasz Mączka z olkuskiego LGD.

Kandydatami do tytułu Sołtysa Roku 2013 byli: Maciej Jakubski (sołectwo Golczowice, Gmina Klucze), Zofia Lorek (sołectwo Małobądz, Gmina Bolesław), Barbara Molęda (sołectwo Krzykawka, Gmina Bolesław), Mieczysław Osuch (sołectwo Bogucin Mały, Gmina Olkusz), Jarosław Półtorak (sołectwo Tarnawa, Gmina Trzyciąż), Jadwiga Sienkiewicz (sołectwo Krze, Gmina Bolesław) i Piotr Żuchowicz (sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom).

Spotkanie z sołtysami oficjalnie otworzył wicestarosta Henryk Kieca. Głos zabrał także wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko. Przy stole prezydialnym obecni byli również Ewa Barzycka – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Promocji oraz radny powiatowy Zdzisław Słomski.

W głosowaniu tajnym wybrano Sołtysa Roku 2013. Głosy przeliczyła Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli sołtysi: Ryszard Lasoń, Kazimierz Golda, Adam Chmura, Marcin Macek oraz Wiesława Osuszek. Po przeliczeniu wyniki przekazano do odczytania wicestaroście Henrykowi Kiecy.

Wyniki konkursu przedstawiają się zatem następująco:

I miejsce – Piotr Żuchowicz (sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom - 21 głosów)

II miejsce – Mieczysław Osuch (sołectwo Bogucin Mały, Gmina Olkusz - 17 głosów)

III miejsce – Maciej Jakubski (sołectwo Golczowice, Gmina Klucze - 14 głosów)

IV miejsce – Jarosław Półtorak (sołectwo Tarnawa, Gmina Trzyciąż -13 głosów)

V miejsce – Barbara Molęda (sołectwo Krzykawka, Gmina Bolesław - 8 głosów)

Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Za I miejsce nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 500 zł oraz nagroda w wysokości 5.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie.

Za II miejsce nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 400 zł oraz nagroda w wysokości 4.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie.

Za miejsce III miejsce nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 300 zł oraz nagroda w wysokości 3.000,00 PLN w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie.

Za miejsce IV nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 100 zł oraz nagroda w wysokości 1.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie.

Za miejsce V nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 100 oraz nagroda w wysokości 1.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie.

Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas tegorocznych dożynek wojewódzko-powiatowo-gminnych w Rodakach (gm. Klucze), które odbędą się 8 września.

***

Sołtys Roku 2013 Piotr Żuchowicz (sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom) sprawuje swoją funkcję drugą kadencję. Zawodowo był spawaczem konstrukcji stalowych, ale w wyniku wypadku musiał przejść na rentę.

Za jeden ze swoich sukcesów sołtys uważa skonsolidowanie wsi oraz wspólne działania jego, rady sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w sprawach ważnych dla wsi. Jak mówi, nieważne są dla niego poglądy polityczne, ważne jest, aby wspólnie działać na rzecz społeczności lokalnej.

Sołtys Żuchowicz chciałby, aby Kaliś był piękny i ekologiczny. Marzy mu się też coś bardzo konkretnego. Zabiega o połączenie drogą utwardzoną Kalisia z Zarzeczem oraz o uzyskanie prawa własności dla wsi znajdującego się tam Domu Ludowego.


Źródło: www.sp.olkusz.pl

Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

Najnowsze zdjęcia