Warsztaty w Nadwiślańskim Muzeum Etnograficznym w Wygiełzowie oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Szklaplerznej - Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej

Utworzono: poniedziałek, 03 październik 2022

12 września obyły się warsztaty w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Podczas warsztatów nasze panie malowały torby ludowe. Motyw na torbie jest przeniesiony z gorsetu który noszą panie z tego regionu. Po warsztatach zwiedzałyśmy skansen.


Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zostało utworzone 1 stycznia 2007 r. Początki parku etnograficznego sięgają jednak 1968 roku, kiedy to u podnóża góry zamkowej z ruinami średniowiecznego zamku Lipowiec zaczęto budować skansen, a wraz z zakończeniem konserwacji Zamku w formie trwałej ruiny i udostępnieniem go dla ruchu turystycznego, z dniem 7 kwietnia 1970 r. powołano przy Muzeum w Chrzanowie oddział „Ruiny Zamku Lipowiec – Park Etnograficzny”. Skansen udostępniono do zwiedzania 15 października 1973 r. Można było wówczas zobaczyć tutaj 3 obiekty. Dziś na terenie skansenu o powierzchni 5,3 ha znajduje się 25 cennych zabytków budownictwa drewnianego, nie licząc małej architektury. W malowniczym terenie znajdują się zagrody chłopskie z sadami i ogródkami kwiatowymi, obiekty związane z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i inne przykłady architektury wsi nadwiślańskiej.


Po zwiedzeniu skansenu udałyśmy się do Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej -Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej. Dzięki naszemu przewodnikowi poznałyśmy historię tego nie zwykłego miejsca. Zwiedziłyśmy kościół, cmentarz klasztorny gdzie są pochowani zmarli zakonnicy. Zwiedziłyśmy kaplicę św. Rafała Kalinowskiego oraz muzeum Karmelitańskie oraz Misyjne. Uczestniczyłyśmy w mszy św. po której odprawiłyśmy Drogę Krzyżową.
Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej
Zespół klasztorny Karmelitów Bosych w Czernej leży na zalesionym wzgórzu(430 m.n.p.m.)ponad doliną potoku Eliaszówka . Jego fundatorką była Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa (1629 r). Obecnie tworzą go m.in. budynek klasztorny w kształcie czworoboku ( z czterema wirydarzami) oraz kościół św. Eliasza( 1631-1640). Ten ostatni jest sanktuarium Matki Boskiej Szklaplerznej i miejscem kultu św. Rafała Kalinowskiego. Wnętrze świątyni zdobią piękne ołtarze, portale i kandelabry, wykonane z czarnego dębnickiego. Zgodnie z klauzurą papieską klasztor, otoczony murem o długości
4,2 km był niedostępny dla osób świeckich aż do 1805 r. W jego obrębie istniało 12 pustelni - eremów.

 

Najnowsze zdjęcia