Wieniec adwentowy w naszej kaplice pod wezwaniem NMP Częstochowskiej w Kalisiu

Utworzono: czwartek, 08 grudzień 2022

ADWENT to czas radosnego, tęsknego oczekiwania na powtórne narodzenie Pana Jezusa.
Pierwsza świeca-symbol przebaczenia przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec niego.

Druga świeca-symbol wiary patriarchów Narodu Izraelskiego jako
wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej.
Trzecia świeca-symbol radości króla Dawida, Który celebruje przymierze z Bogiem.
Czwarta świeca- symbol nauczania proroków, głoszących przyjście Mesjasza.

Najnowsze zdjęcia