Zaproszenie do przetargu na modernizację budynku gminnego w Kalisiu na potrzeby Domu Ludowego

Utworzono: środa, 25 styczeń 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym 29.12.2022 r. przetargu na zadanie „Modernizację budynku gminnego w Kalisiu na potrzeby Domu Ludowego”.

Przedmiot zamówienia obejmuje: częściową rozbiórkę, rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod.-kan, energii elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji mechanicznej) wraz z instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: (wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, oraz wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej.

Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ewid. 33/7 w m. Kaliś. Budynek, niepodpiwniczony posiada jedną kondygnację nadziemną. Całość przykryta dachem dwuspadowym, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym oraz pod wykończeniem z drewna warstwą wełny mineralnej.

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 360 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły postępowania przetargowego na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710526
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710526
Termin składania ofert: 2023-01-31 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 godz. 10:30

www.wolbrom.pl

 

Elewacja polnocna Dom Ludowy Kalis

Elewacja poludniowa Dom Ludowy Kalis

Elewacja wschodnia Dom Ludowy Kalis

Elewacja zachodnia Dom Ludowy Kalis

Najnowsze zdjęcia