Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej

Kategoria: Pod sliderem Opublikowano: wtorek, 18 październik 2016 Administrator

Cmentarz położony jest wśród drzew, ok. 80 m. od linii kolejowej. Większość mogił jest nieoznaczona. Element centralny stanowi betonowy cokół z płytą pamiątkową, na której znajduje się napis:

„CNOCIE ŻOŁNIERSKIEJ - POTOMNI. TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE POLSCY POLEGLI ZA OJCZYZNĘ W LATACH 1914 – 1918”.              

Całość ogrodzona jest drewnianym płotem.


Na cmentarzu spoczywa 855 poległych, w tym 733 Austriaków, jeden polski legionista, 81 Rosjan, Austriacy z 1, 13, 54, 93, 8, 49, IR, 12, 13 pułku Landsturmu,31 pułku Honvedów, 2 batalionu Saperów, 31 FJB, 3FKR, 4FHR, Rosjanie ze składu XVIII Korpusu.

Na podstawie materiałów z Krakowskiego archiwum udało się ustalić, że cmentarz nosi nazwę Ogonów.

 

Lokalizacja cmentarza


Pokaż Dojazd do cmentarza na większej mapie

Historia wsi

Kategoria: Pod sliderem Opublikowano: poniedziałek, 17 październik 2016 Administrator

Osada, a ściśle młyny wodne na terenie dzisiejszej wsi Kaliś istniały już na przełomie XIV i XV wieku. W źródłach historycznych zachowała się datowana na 1410 rok wzmianka, iż Jan wójt z Wolbromia zastawia za 70 grzywien zięciowi Wawrzyńcowi sołectwo w Lgocie Wolbromskiej z młynem zwanym Adamowskim i sadzawką. W 1416 roku wspominany wcześniej Jan ponownie zastawił za 60 grzywien swojemu zięciowi Wawrzyńcowi sołectwo w Lgocie i młyn dolny zwanym Adamowskim Młynem wraz z sadzawką. Jak uważają historycy, wspominany w tym źródle „molendinum Adamowski, Adamowsky Mlyn”, bo tak jest opisany w dokumentach leżał na terenie obecnej wsi Kaliś.

Nazwa Kaliś (Kalisz), ale w odniesieniu do młyna, a nie do całej wsi pojawia się u schyłku XVIII wieku. Jak wynika ze źródeł historycznych, do Lgoty Wolbromskiej należał młyn Ogonów lub Ogonowski, a według innych materiałów także młyn Gardeliński. Bliżej Lgoty leżały młyny Gardela i Kalisz (Kaliś).
Można przypuszczać, że nazwy młynów wzięły się od nazwisk młynarzy.
Na mapach topograficznych z początków XIX wieku, w tym na mapie sporządzonej przez Karola Perthéesa (1740 – 1815) na terenie dzisiejszej wsi Kaliś zaznaczone są młyny na rzece Pokrzywiance, ale bez podania nazw. W wydawanym w latach 1880 – 1902 Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego, obecna wieś Kaliś, występuje pod hasłem Kalisz. Jest tam krótka wzmianka mówiąca, że „Kalisz, to młyn w powiecie olkuskim, gmina i parafia Wolbrom.”

Jacek Sypień

Kaliś i okolica na starych mapach

Kategoria: Pod sliderem Opublikowano: czwartek, 13 październik 2016 Administrator

Mappa szczegulna Wojewodztwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego z 1787

Czytaj więcej: Kaliś i okolica na starych mapach

Kaliś w prasie

Kategoria: Pod sliderem Opublikowano: czwartek, 13 październik 2016 Administrator

Przegląd Olkuski nr 51, 22 grudzień 2017r .

po nr51 22.12.2017


Wieści Wolbromskie nr 24, 22.12.2017 r.

ww nr 24 22 grudzien 2017


Wieści Wolbromskie nr 18, 29.09.2017 r.

ww nr 18 29 wrzesien 2017


Wieści Wolbromskie nr 24, 23.12.2016 r.


Wieści Wolbromskie nr 23, 08.12.2016 r.


Wieści Wolbromskie nr 24, 17.12.2015 r.

Czytaj więcej: Kaliś w prasie

Harmonogram wywozu śmieci

Kategoria: Pod sliderem Opublikowano: środa, 12 październik 2016 Administrator

smieci2023