Rozkłady jazdy

Kategoria: Bez kategorii Opublikowano: poniedziałek, 21 listopad 2016 Administrator

wol olk nowy

olk wol nowy

miesieczne

Kaliś z satelity

Kategoria: Bez kategorii Opublikowano: wtorek, 18 październik 2016 Administrator

Etymologia kaliskich nazwisk

Kategoria: Bez kategorii
Nazwisko Znaczenie
Banyś od podstawy ban , por. prasłowiańskie banati ‘myć, kąpać’, bania, ban ‘namiastnik turecki’, imę Banadykt (= Benedykt), niemiecka nazwa osobowa Ban
Barczyk 1605 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego brczaci ‘burczeć, brzęczeć’, staropolskiego barczy ‘ryczy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Bartsch ( ta od imienia Bartholomeus), bark ‘część ramienia’, barkać
Bąchor od staropolskiego, gwarowego bachorz, bachór, bachórz, bachur ‘brzuch, coś napęczniałego’, od prasłowiańskiego bachoriti ‘paplać, gadać, czarować’, od bachor ‘dziecko z nieprawego łoża; nieznośne dziecko’
Bizoń od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’
Brzeziński od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzezina ‘las brzozowy’
Chłosta 1759 od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’
Ciuła 1543 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’
Dobrowolski od nazwy miejscowej Dobra Wola (kilka wsi) lub od wyrażenia dobra wola
Dupak 1504 od dupa
Dyduch od różnych podstaw na dyd-, por. gwarowe dydać ‘dyndać, ssać z piersi’, od ukraińskiego did, didko ‘dziad’
Dziubdziela od dziubdzać, dzióbdziać ‘robić coś bardzo powoli’
Gamrot 1369 od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’
Gardeła od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir
Głąb od głąb ‘krótka łodyga niektórych roślin, np. kapusty’
Grzanka 1399 od grzany, grzać; grzanka
Grzebielichowski od podstawy greb-, por. grzebać, grzebień, grzebło
Guzek 1480 od guz ‘zgrubienie, bąbel’
Imiołek od jemioła ‘krzew rosnący na drzewach’
Jałowiec 1740 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego jal? 'jałowy, niepłodny'; jałowy 'niepłodny, nieużyteczny'; od jałowiec ‘rodzaj krzewu’
Januszek 1397 od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku
Kańczuga 1620 od kańczug, dawniej kańczuk ‘bicz z plecionego rzemienia’, też od nazwy miasta Kańczuga
Karolczyk 1785 od imienia Karol. Imię pochodzenia germańskiego, od karl ‘mąż, małżonek’. Imię notowane w Polsce od XIII wieku w formach Karol, Karl, Karul, Karzeł
Karoń od podstawy kar-, por. karać, kara, dawniej też karza, kary ‘czarny, o koniu’
Kasprzyk 1567 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’
Klich 1389 od imienia Klemens
Kot 1377 od kot
Krypski 1604 od nazwy miejscowej Krypy (siedleckie, gmina Liw)
Latacz od latać, lato
Ogonek 1431 od ogon, ogonek
Oleksy od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa
Oleś 1791 od imion na Ol-, typu Oleksy, Oleksander
Pacia od podstawy pacia-, p. paciać ‘paćkać’, pacia ‘ćma’
Pasich 1647 od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz
Pielka od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym
Piwko 1381 od piwo, od piwosz ‘lubiący piwo’, piwko
Przybylski 1715 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’
Przyjemski 1497 od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi)
Purzycki od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’
Sałek 1791 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’
Sułkowski 1388 od nazw miejscowych typu Sułkowice, Sułków, Sułkowo
Szarek 1452 w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’
Szatan 1490 od szatan ‘zły duch, diabeł’
Szczepara w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szczep-, por. szczepić ‘uszlachetniać drzewa lub krzewy przez przeniesienie gałązki na sziczkę, od staropolskiego szczepa ‘szczapa’, także od imienia Szczepan
Szymczyk 1607 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon
Świerczek 1609 od świerk ‘drzewo iglaste’ lub od świerkać ‘ćwierkać’; od dawnego świercz ‘świerszcz’
Tracz 1416 od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’
Żaba 1224 od żaba ‘pospolitry płaz’
Żuchowicz od staropolskiego żuchać ‘gryźć, żuć’, żucha ‘szczęka’
Żurek 1522 od żur ‘rodzaj zupy’

Filmy

Kategoria: Bez kategorii Opublikowano: wtorek, 18 październik 2016 Administrator